O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA KO‘MIR ADSORBENTLAR OLISH

3-son 2023 yil

Authors

  • Kushnazarova Shohidaxon Kosimovna Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD
  • Abdullaxonova Gulruh Abdullajon qizi magistr

Keywords:

Adsorben, eritma, adsorbsiya, o‘simlik yog`och qipig`i

Abstract

Ushbu maqolada adsorbentlar va ularning ishlab
chiqaruvchi korxonalar oqova suvlarini tozalash uchun ishlatilishi va
samaradorligi haqida ma`lumotlar keltirilgan

Published

2023-10-22