NAM SAQLOVCHI KOMPLEKS O’G’IT OLISH JARAYONIGA REAGENTLARNI TA`SIRINI O’RGANISH

3-son 2023 yil

Authors

  • T.T.Abduxakimov tayanch doktorant, NamMTI
  • D.Sh.Sherquziyev professor, NamMTI

Keywords:

gidrogel, kompleks oʼgʼit, nitrat kislota, sulfat kislota, boʼkish darajasi

Abstract

Maqolada qishloq hoʼjaligi uchun keng taʼsir etuvchi nam
saqlovchi kompleks oʼgʼit olish boʼyicha tadqiqot natijalari keltirilgan.
Gelsimon massa olish uchun turli xil mineral kislota (HNO3, H2SO4 va organik
kislota) lardan va turli nisbatlardagi choklovchi agentlardan foydalanilgan. Turli
tuproq-iqlim sharoitlariga mos keluvchi gidrogellarni boʼkish jarayonlarini
oʼrganilgan.

Published

2023-10-22