QO‘LYOZMA KITOB SAHIFALARIGA ISHLANGAN MINIATYURALAR

3-son 2023 yil

Authors

  • Abdullayev Ravshanjon O‘zR FA Tarix instituti

Keywords:

Qo‘lyozma kitob, miniatyura, “Muhabbatnoma”, “Lison uttayr”, Nodirabegim, Muhammad Niyoz, Muhammad Amin Kosoniy.

Abstract

Maqolada Qo‘qon xonligi davrida ko‘chirilgan qo‘lyozma
kitoblarning sahifalariga ishlangan miniatyuralar xususida so‘z boradi.
Shuningdek ushbu miniatyuralarni ishlagan rassomlar faoliyati ham yoritib
o‘tilgan.

Published

2023-10-22