ASQAD MUXTOR ASARLARI LINGVOPOETIKASI

3-son 2023 yil

Authors

  • Akbarova Xolisxon Mahmudovna Qo‘qon davlat рedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Keywords:

Asqad Muxtor ijodini asarlarida fonetik jihatlari, Asqad Muxtor asarlarida unlilar lingvopoetikasi, Asqad Muxtorning fonetik mahorati

Abstract

Maqolada Asqad Muxtor ijodi va uning o`ziga
xos bo`lgan qirralariga ijodiy yondashilgan. Adib ijodining o`rganilish
darjasini yoritishga harakat qilgan

Published

2023-10-22