INGLIZ TILIDA UNDOSHLARNING FONETIK VA GRAFEMIK XUSUSIYATLARI

3-son 2023 yil

Authors

  • Radjabov Nasir Nasimovich Jamoat xavfsizligi universiteti tillarni o‘rganish kafedrasi dotsenti, (PhD)

Keywords:

undosh, fonema, artikulyasiya, akustika, harf, fonetik xususiyat, grafemik xususiyat

Abstract

Maqola ingliz tilidagi undoshlarning fonetik va grafemik
xususiyatlariga bag‘ishlangan. Unda undoshlarning artikulyasiyasi, akustikasi,
distributsiyasidagi o‘ziga xosliklari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada undosh
fonemalarning grafemik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari aniq misollar bilan
izohlangan. Grafemik xususiyatiga ko‘ra, ingliz tilida undoshlar “Bir fonema –
bir nechta harf” tamoyili asosida voqelanishi ta’kidlangan. Maqola so‘nggida
ingliz tilini xorijiy til sifatida o‘rganish jarayonida undoshlarning mazkur
fonetik va grafemik xususiyatlarini puxta o‘zlashtirish samarali natijalarga
erishishda muhim omil bo‘ladi, deb xulosa qilingan

Published

2023-10-22