http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/issue/feed Qo'qon DPI. ilmiy xabarlari 2023-10-23T18:17:07+00:00 Open Journal Systems <p>Qo'qon davlat pedagogika instituti</p> <p>Ilmiy xabarlar jurnali yilda 4 marotaba chop etiladi</p> <p> </p> <p> </p> http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/4 CHORVACHILIK BILAN BOG‘LIQ AN’ANALARDA ETNOEKOLOGIK QARASHLAR 2023-10-22T05:44:16+00:00 Isxakov Bexzod Barkamalovich Namangan muhandislik-qurilish instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) info@web-journal.ru <p>Маqolada Farg‘ona vodiysi o‘zbeklarining chorvachilik <br>bilan bo‘gliq etnoekologik qarashlari ilmiy manbalar va etnografik dala <br>yozuvlari asosida qisqacha tahlil etilgan. Маqolada Farg‘ona vodiysi <br>o‘zbeklarining chorvachilik bilan bo‘gliq etnoekologik qarashlariga oid ilmiy <br>xulosalar bayon etilgan.</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/6 QO‘LYOZMA KITOB SAHIFALARIGA ISHLANGAN MINIATYURALAR 2023-10-23T12:50:47+00:00 Abdullayev Ravshanjon O‘zR FA Tarix instituti info@wsrjournal.com <p>Maqolada Qo‘qon xonligi davrida ko‘chirilgan qo‘lyozma <br>kitoblarning sahifalariga ishlangan miniatyuralar xususida so‘z boradi. <br>Shuningdek ushbu miniatyuralarni ishlagan rassomlar faoliyati ham yoritib <br>o‘tilgan.</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/7 ASQAD MUXTOR ASARLARI LINGVOPOETIKASI 2023-10-23T12:55:34+00:00 Akbarova Xolisxon Mahmudovna Qo‘qon davlat рedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi info@wsrjournal.com <p>Maqolada Asqad Muxtor ijodi va uning o`ziga <br>xos bo`lgan qirralariga ijodiy yondashilgan. Adib ijodining o`rganilish <br>darjasini yoritishga harakat qilgan</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/8 RAUF PARFI SHE’RIYATIDA “YOMG`IR” KONSEPTI 2023-10-23T12:59:59+00:00 Pirnazarova Dilbarxon Abdullajon qizi Qo`qon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti info@wsrjournal.com <p>Maqolada konsept terminining nazariy asosiga doir fikrlar <br>o`rganilgan. Keltirilgan ilmiy asoslar shoir Rauf Parfi ijodida “yomg`ir” <br>konsepti misolida dalillangan</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/9 INGLIZ TILIDA UNDOSHLARNING FONETIK VA GRAFEMIK XUSUSIYATLARI 2023-10-23T13:05:00+00:00 Radjabov Nasir Nasimovich Jamoat xavfsizligi universiteti tillarni o‘rganish kafedrasi dotsenti, (PhD) info@newjournal.org <p>Maqola ingliz tilidagi undoshlarning fonetik va grafemik <br>xususiyatlariga bag‘ishlangan. Unda undoshlarning artikulyasiyasi, akustikasi, <br>distributsiyasidagi o‘ziga xosliklari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada undosh <br>fonemalarning grafemik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari aniq misollar bilan <br>izohlangan. Grafemik xususiyatiga ko‘ra, ingliz tilida undoshlar “Bir fonema –<br>bir nechta harf” tamoyili asosida voqelanishi ta’kidlangan. Maqola so‘nggida <br>ingliz tilini xorijiy til sifatida o‘rganish jarayonida undoshlarning mazkur <br>fonetik va grafemik xususiyatlarini puxta o‘zlashtirish samarali natijalarga <br>erishishda muhim omil bo‘ladi, deb xulosa qilingan</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/10 O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA KO‘MIR ADSORBENTLAR OLISH 2023-10-23T13:21:54+00:00 Kushnazarova Shohidaxon Kosimovna Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD info@wsrjournal.com Abdullaxonova Gulruh Abdullajon qizi magistr info@wsrjournal.com <p>Ushbu maqolada adsorbentlar va ularning ishlab <br>chiqaruvchi korxonalar oqova suvlarini tozalash uchun ishlatilishi va <br>samaradorligi haqida ma`lumotlar keltirilgan</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/11 THE CHARACTERISTIC FEATURES OF LANGUAGE UNITS AND LEVELS IN LINGUISTICS 2023-10-23T17:53:51+00:00 A.I. Ziyayev Kokand State Pedagogical Institute, DSc., professor info@wsrjournal.com D.B. Azimova Phd student info@wsrjournal.com <p>This article devoted to the study the characteristic <br>features of language units and levels in linguistics. As recognized in <br>theoretical linguistics, language units have basically three types of <br>relationships, i.e. syntagmatic, paradigmatic and hierarchical relationships.<br>The important features (signs) of linguistic units are first determined on the <br>basis of each level system, and then on the basis of the systems located <br>below and above this level. If we take into account the theory of languagespeech opposition of modern linguistics, we should call the level where <br>sound types exist not "phonetic level", but "phonological level", to support <br>such a view in linguistics</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/12 NAM SAQLOVCHI KOMPLEKS O’G’IT OLISH JARAYONIGA REAGENTLARNI TA`SIRINI O’RGANISH 2023-10-23T18:17:07+00:00 T.T.Abduxakimov tayanch doktorant, NamMTI info@wsrjournal.com D.Sh.Sherquziyev professor, NamMTI info@wsrjournal.com <p>Maqolada qishloq hoʼjaligi uchun keng taʼsir etuvchi nam <br>saqlovchi kompleks oʼgʼit olish boʼyicha tadqiqot natijalari keltirilgan. <br>Gelsimon massa olish uchun turli xil mineral kislota (HNO3, H2SO4 va organik <br>kislota) lardan va turli nisbatlardagi choklovchi agentlardan foydalanilgan. Turli <br>tuproq-iqlim sharoitlariga mos keluvchi gidrogellarni boʼkish jarayonlarini <br>oʼrganilgan.</p> 2023-10-22T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023